Schimb de experiență cu partenerii din România

În conformitate cu Memorandumul de colaborare dintre autoritățile de concurență din România și Republica Moldova în perioada 25 februarie – 01 martie 2015, la Brașov, a fost organizată reuniunea cu prilejul prezentării Raportului de activitate pentru anul 2014 al Direcției Teritoriale a Consiliului Concurenței din România precum și Ghidul de lucru cu autoritățile publice locale. În cadrul acestui eveniment, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a fost reprezentat de către Viorica Cărare, Președinte, Victor Laşcov, Șef Direcție Anticartel și Ion Țărnă, Șef Direcție Juridică.

Reprezentanții Consiliului Concurenței au avut posibilitatea să se familiarizeze cu experiența autorității de concurență din România cu privire la organizarea activității  inspectoratelor de concurenţă teritoriale, cât și în domeniul practicilor de descoperire şi investigare a încălcărilor prevederilor legale din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat.

Totodată, reprezentanții Direcției teritoriale a Consiliului Concurenței din România au prezentat experiența acestora ce ține de investigarea cazurilor privind posibile practici anticoncurenţiale, efectuarea analizelor pentru depistarea practicilor anticoncurenţiale, soluţionarea sesizărilor şi plângerilor depuse în teritoriu potrivit procedurii legale, efectuarea investigaţiilor cu privire la un anumit sector economic, în special cu privire la pieţe locale, monitorizarea la nivel local a comportamentului pe piaţă al întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi, supravegherea intervenţiilor pe piaţă ale organelor administraţiei publice locale în vederea respectării normelor legale în domeniul concurenţei, acordarea asistenţei de specialitate furnizorilor de ajutor de stat în vederea întocmirii raportărilor de ajutor de stat acordate la nivel local şi elaborării schemelor de ajutor de stat.

De asemenea, în cadrul întâlnirii bilaterale a reprezentanților Consiliului Concurenței al Republicii Moldova cu reprezentanții  inspectoratului de concurenţă teritorial din Brașov, a fost prezentată experiența autorității din România în desfășurarea inspecțiilor, aspecte teoretice și practice cu privire la organizarea și desfășurarea inspecțiilor cât și procedee de obținere a probelor relevante în cadrul inspecțiilor.

CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI CU REPUBLICA SLOVACĂ: NOI OPORTUNITĂȚI ȘI AVANTAJE

Preşedintele Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova, Viorica CĂRARE, a semnat,joi 20 noiembrie 2014, la Bratislava, cu omologul său slovac, Tibor MENYHART unAcord bilateral de cooperare între autorităţile de concurenţă din Republica Moldova şi Slovacia.

Având în vedere parteneriatul lansat în octombrie curent, (vezi: Lansarea relațiilor de cooperare între Consiliul Concurenței și Ambasada Slovaciei la Chișinău), ambele autorități și-au expus voința să consolideze și mai mult relațiile reciproce prin extinderea cooperării comune într-o gamă largă de domenii.  Astfel, semnarea acestui acord va facilita schimbul de experienţă şi informaţii între autorităţi prin acordarea suportului în investigarea cazurilor internaţionale și lansarea parteneriatelor în cadrul proiectelor Europene. Totodată, acesta va contribui la fortificarea relațiilor de colaborare a părților în cadrul conferinţelor, seminarelor şi consultărilor cu privire la proiecte legislative.