Realizări și perspective

Astăzi, 6 iunie 2017, a avut loc lansarea Raportului de activitate a Consiliului Concurenței pentru anul 2016. În cadrul evenimentului s-a vorbit despre cele mai importante realizări și direcții prioritare pentru anul 2017.

Mai jos o retrospectivă scurtă a activității autorității de concurență în 2016:

–         A fost intensificată promovarea culturii concurențiale prin intermediul diferitor activități de informare și advocacy. Astfel, acțiunile Consiliului Concurenței, privind prevenirea și contracarare a practicilor anticoncurențiale au fost promovate în cadrul a 41 de evenimente organizate cu participarea reprezentanților autorităților publice, autorităților de reglementare, producătorilor agricoli, consumatorilor, exportatorilor, transportatorilor, asociațiilor profesionale, precum și experților în domeniile date. De asemenea, au fost organizate și desfășurate 8 evenimente sub egida Competition CaFE, care oferă posibilitatea unei comunicări tematice cu părțile interesate într-un nou format.

–         A fost definitivat proiectul programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat. Programul prevede o abordare complexă şi strategică a problemelor, obiectivelor şi acţiunilor ce se impun a fi realizate pentru dezvoltarea mediului concurenţial şi stimularea concurenţei în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor, creşterii competitivităţii economiei pe plan internaţional.

–         60 de cazuri de încălcare a legislației concurențiale s-au aflat în derulare, precum și 31 de cazuri  de încălcare a legislației cu privire la publicitate

–         Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 19,21 mln. lei, în bugetul de stat fiind încasate 4,71 mln. lei.

–         Au fost implementate mai multe instrumente ale politicii de concurență, unul dintre ele fiind angajamentele, care reprezintă o modalitate rapidă de a remedia situația pe o piață.

–         În rezultatul examinării judiciare, pe parcursul anului 2016, a acţiunilor intentate în temeiul Legii concurenţei, au fost finalizate 16 cauze, dintre care, în 12 cazuri instanţa de judecată a dat câștig de cauză Consiliului Concurenței. Acest fapt denotă o rată a câștigurilor în instanța de judecată în mărime de 75 %.

–         A crescut numărul notificărilor și raportărilor transmise prin intermediul platformei electronice SIRASM: 88% din furnizori de ajutor de stat au utilizat sistemul în vederea notificării măsurilor de sprijin și 58% din numărul total de furnizori au raportat on-line

Citește mai mult