Despre

Studii de bază:

2017 Doctor în drept Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

2016 Licențiată în drept Universitatea de Studii Europene din Moldova

2003 – Profesor Universitar
2001 – Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Doctor Habilitat în Științe Economice 1989-1988 Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Doctor în Științe Economice
1983-1988 Universitatea de Stat din Republica Moldova , economist, specializarea planificarea industriei
Activitate profesională:

2019-Prezent Preşedintele Biroului Asociat de Avocati ”Carare Viorica & Partners”
2012-2018 Preşedintele Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova
2007-2012 Director General Preşedinte al Consiliului Administrativ, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei
2006-2007 Director General al Institutului Naţional de Economie, Finanţe şi Statistică
1992-2006 a activat pe parcursul anilor începând cu funcția de Lector superior, Șef Catedră și Prodecan în cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova
1988-1990 Economist în secţia plan-salarizare, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Activitate didactică pe plan internațional – puncte de reper:
2003-2007 – Universitatea „ Al. I. Cuza”, Iași, România, cursul „ Metode Statistice de studiere a pieței.”
1999-2007 – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România,unde a predat cursurile „Management în comerț, turism, servicii și Economia întreprinderii.”
2001 – Universitatea Pierre-Mendes France, Grenoble, Franța, a predat ore de economie în tranziție.

Participarea în cadrul cercetărilor științifice de profil şi proiectelor europene:
1998 pînă în prezent conducător ştiinţific a 6 teze de Doctor în economie şi în 2013- o teză de Doctor Habilitat cu tema “Impactul ajutorului de stat asupra mediului concurenţial în contextul integrării economice a Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (Dl Ion Maxim,Membru al Plenului Consiliului Concurenţei)
2010 – Liderul proiectului de Twinnig ,, Sprijin pentru implementarea şi respectarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat în Republica Moldova ” din partea Republicii Moldova
2006-2010 Coordonator ştiinţific a proiectului de cercetare fundamentală ,, Elaborarea de instrumente analitice a sistemului financiar-monetar asupra economiei reale ,,
2006- Coordonator din partea Republicii Moldova al proiectului comun cu Comperio –Letonia ,, Support to planning sustainable economic development of Moldova,, susţinut de Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei. Efectuarea Vizitei de studiu în Riga, în perioada 7-14 Octombrie 2006
2006- Coordonatorul proiectului ,, Elaborarea şi editarea buletinului analitic trimestrial ,, l-a ediţie, al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros – Moldova
2006-Coordonator ştiinţific al proiectului de cercetare fundamentală ,, Implicaţiile integrării Republicii Moldova în Piaţa Unică a Uniunii Europene ,, în cadrul cercetării iniţiale la comanda de stat cu tema ,, Elaborarea sistemului de măsuri de relansare a economiei naţionale şi prognozarea creşterii economice ,,
1995 – 2001Coordonatorul programului naţional ,, SPRITE – MOLDOVA,, : (Social Policy Reform In Transition Economies) al Băncii Mondiale.
1998-1999 Expert, proiectul TACIS ,, Industrial Policy and Entreprise Restucuring in transition Economy ,,
1995 Expert in proiectul ,, Lansarea propriei afaceri de antreprenoriat ,, Fundaţia Eurasia; prezentarea cursului : ,, Tendinţele macroeconomice în dezvoltarea ţării ,,
1995 Expert, proiectul TACIS : ,, Tendinţele socio-economice în Moldova ,,
1994-1995 Expert, proiectul TACIS : ,, Perfecţionarea sistemului de pensionare în Moldova,,

Publicații recente:
“Promoting pro- competitive reforms that Foster Growth and Reduce Inequality” Biannual OECD-GVHH RCC Newsletter, Issue No.5, July 2015/ http://www.oecd.org/daf/competition/hungarycentrenewsletter.htm

CV complet aici.