Workshop-ul „ Analiza sectoarelor economice pentru a identifica obstacolele majore privind concurența”

Marți, 21 octombrie 2014, la Chişinău a avut loc Workshop-ul „ Analiza sectoarelor economice pentru a identifica obstacolele majore privind concurența”, organizat de Consiliul Concurenței și Compania Human Toolkit, cu suportul Băncii Mondiale.

Acest eveniment a avut drept scop diseminarea rezultatelor studiului efectuat de către Compania Human Toolkit, în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2014 în cadrul Proiectului Băncii Mondiale “Ameliorarea competitivităţii”, cât şi oferirea recomandărilor pentru depăşirea obstacolelor majore privind concurenţa în Republica Moldova, aducând exemple de succes din experienţa internaţională, inclusiv din ţările Comunităţii Europene.

Obiectivul studiului, a fost acela de a determina sectoarele și/sau piețe de prioritate ale economiei Republicii Moldova în care sunt prezente obstacole majore în calea concurenței și unde eforturile de a elimina practicile anti-concurențiale ar putea avea un impact potențial semnificativ asupra condițiilor de concurență în aceste sectoare și/sau piețe și asupra economiei Republicii Moldova.