V-a fost refuzată neîntemeiat încheierea contractului de livrare? Nu cunoașteți motivele refuzului? Sunteti presat la semnarea contractului și în rezultat sunteți nevoit să renunțați?

272666320_4475616892561718_7243475627796775874_nRefuzul neintemeiat de a semna contractul de livrare reprezintă o încălcare a normelor concurențiale.
Legea Concurenței clasifică refuzul neîntemeiat de a contracta cu anumiți furnizori sau de a face livrări către anumiți beneficiari drept interzis (conform art. 11, lit. (f)).
Din practica autorităților de concurență prezentăm următoarea situație:
O companie care comercializează produse alimentare prin cele 40 de unități comerciale deținute pe teritoriul țării, a refuzat solicitarea unui furnizor de a încheia contract de livrare.
În refuz, entitatea comercială a invocat că ”matricea de sortiment pentru bunurile oferite spre livrare deja este formată, și nu intenționează să o modifice și să includă noi articole de mărfuri (în special, bunurile Solicitantului)”.Pe parcursul investigației s-a identificat că rețeaua a refuzat solicitarea furnizorului, deși existau toate condițiile favorabile încheierii noilor contracte de livrare. Astfel:
1. Sortimentul de produse la care a parvenit solicitarea era livrat de un număr mic de furnizori, astfel, rețeaua avea posibilitate sa mai contracteze unul;
2. Furnizorul îndeplinea toate criteriile conform cerințelor pentru livrare;
3. Furnizorul era producător, iar prețurile oferite erau competitive.
În rezultat, pe caz, autoritatea de concurență a considerat refuzul rețelei drept ”refuz neîntemeiat de a contracta” respectiv, compania a fost sancționată pentru încălcarea prevederilor normelor concurențiale.
Regula de bază în relațiile contractuale dintre furnizori și rețelele comerciale este că furnizorii de produse alimentare trebuie să dispună de condiții egale de acces pe piață, și respectiv, să beneficieze în egală măsură de contracte de aprovizionare.
Echipa BAA ”Cărare Viorica & Partners” oferă Consultanță Juridică și Economică și Reprezintă interesele Clienților în Instanțele de Judecată de toate nivelele, cât și în fața Autorităților Publice Centrale și Locale.
Contactați-ne prin intermediul paginii publice („trimite mail”, „trimite mesaj”, www.vioricacarare.md) sau la:
telefon mobil – +37378532923;
telefon fix (fax) – 026880777; avocat.carare@gmail.com;
Paginile de Facebook și Instagram –
Cărare Viorica.