Ucraina preia experiența Republicii Moldova

In vederea continuării cooperării autorităților de concurență din Republica Moldova și Ucraina, privind îmbunătățirea capacității de aplicare a legislației specifice concurenței și ajutorului de stat, delegația Consiliului Concurenței a mers în perioada 22 – 24 octombrie 2014, într-o vizită oficială la Kiev, Ucraina, unde a realizat un șir de întrevederi și a stabilit modalități de colaborare cu reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor, ce activează în domenii de interes comun din țara vecină.

Consiliul Concurenții al Republicii Moldova  a realizat această vizită în calitate de promotor în aplicarea unui sistem absolut nou și inedit – SIRASM. Creat în vederea notificării, monitorizării şi raportării a măsurilor de ajutor de stat on-line, acest sistem contribuie la  eficientizarea utilizării resurselor din bugetul de stat.

Astfel, la invitația colegilor Comitetului Anti-monopol din Ucraina, membrii delegației Viorica CĂRARE, Președintele Consiliului Concurenței și Ion MAXIM, membru al Plenului Consiliului Concurenței, au împărtășit experiența Republicii Moldova în domeniu implementării legislației cu privire la ajutorul de stat, participând ca speackeri,  în cadrul unui program de training realizat cu suportul UE, la care au luat parte peste 50 de funcționari publici dintr-o gamă largă de organizații publice relevante din Ucraina.

În context putem menționa că  dorința colegilor ucraineni de a prelua experiența autorității din Moldova denotă faptul aprecierii noastre în calitate de experți în domeniu în regiune.

Totodată, în data de 23 octombrie 2014, delegația Consiliului Concurenței din Moldova, a realizat o vizită  la Universitatea Națională de Economie și Comerț din Kiev, unde s-a întâlnit cu conducerea universității, facultății de teorie a economiei și politicii de concurență, și studenții acestei facultăți.

Agenda discuțiilor a cuprins un spectru larg de subiecte privind organizarea procesului de studii la specialitatea Administrarea  în domeniul concurenței economice, structura programelor de învățământ, lista disciplinelor de studiu, organizarea și realizarea practicii studenților în cadrul Comitetului Anti-monopol din Ucraina, organizarea activității științifice a studenților universității vizate. A avut loc un schimb de opinii privind caracteristicile naționale și modalitățile evoluției sistemului legislativ în domeniul concurenței în Ucraina și Republica Moldova.

La rândul său,  studenții facultății vizate au participat activ în discuții, abordând subiecte și probleme  privind creșterea rolului cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul concurenței în contextul viitorului european a celor două state.

Ca urmare a vizitei realizate, a fost convenită o continuare a colaborării în acest sens. Astfel, în viitor este posibilă  implementarea unor proiecte, care vor permite participarea experților ambelor state în cadrul unor traininguri, stagii și seminare în scopul realizării unor schimburi de experiență și aplicării  eficiente a cunoștințelor acumulate