Ședință de lucru cu președinții consiliilor raionale privind ajutorul de stat

Marți, 27 octombrie în incinta Consiliului Concurenţei a avut loc şedinţa de lucru privind ajutorul de stat cu președinții consiliilor raionale. Principalele subiecte abordate în cadrul şedinţei au fost: implementarea Legii cu privire la ajutorul de stat, modalităţile acordării ajutorului de stat, notificarea și raportarea ajutorului de stat. S-a discutat despre ajutorul de stat de minimis, ajutorul de stat ilegal și tipurile beneficiarilor ajutorului de stat. Totodată, angajaţii Consiliului Concurenţei au prezentat principalele opţiuni şi posibilităţi ale Sistemului informaţional „Registru ajutorului de stat din Moldova” (SIRASM).
Ca urmare, în vederea minimizării riscului de recuperare a ajutoarelor de stat ilegale, autoritatea de concurență și reprezentanţii autorităților publice locale prezente au convenit asupra unei colaborări eficiente, astfel încurajând crearea unui mediu concurenţial normal, ce constituie garanţia implementării cu succes a angajamentelor Republicii Moldova în domeniul concurenţe