Promovarea culturii concurențiale în rândurile agenților economici

Promovarea culturii concurenţiale este una din atribuțiile principale ale Consiliului Concurenței prevăzute de Legea Concurenței Nr. 183 din 11.07.2012.

În acest sens, marți, 7 aprilie 2015, experții Consiliului Concurenței, au participat ca formatori la seminarul tematic „Concurența în sfera vânzărilor”, care s-a desfășurat la sediul companiei Efes Vitanta și a fost organizat pentru colaboratorii companiei-gazdă și a Coca-Cola Hellenic Moldova.

Participanții la seminar au fost instruiți în domeniile privind legislația concurenței și rolul Consiliului Concurenței în respectarea acesteia, acordurile anticoncurențiale, limitele impuse față de titularul poziției dominante și concurența neloială.

Scopul trainingului a rezidat în urmărirea evoluției legislației Concurenței în Republica Moldova, promovarea practicilor concurențiale corecte și legale, studierea cazurilor de concurență neloială investigate de Consiliul Concurenței și instruirea personalului companiei în spiritul respectării concurenței.