PROFESORUL UNIVERSITAR VIORICA CĂRARE! ȘEFA DE LA CONSILIUL CONCURENȚEI ARE DISCIPOLI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI!

Cine nu știa, președintele Consiliului Concurenței, Viorica Cărare s-a afirmat nu doar în structurile de stat, ci și în mediul academic. Sub conducerea științifică a Dei, au fost susținute o teză de doctor habilitat și șase teze de doctor.

După cum comunică TRIBUNA, demnitarul deține titlurile de doctor habilitat în științe economice și cel de profesor universitar.

Potrivit datelor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, în 2009, Viorica Cărare a fost conducător științific a două teze de doctor în economie. Prima este pe tema „Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est”, iar cea de a doua – „Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova în contextul internaţionalizării”.

În 2013, șefă de la Consiliul Concurenței a fost consultant științific la teza de doctor habilitat în economie „Impactul ajutorului de stat asupra mediului concurenţial în contextul integrării economice a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în dezvoltarea teoretico-metodologică a conceptului ajutor de stat şi fundamentarea necesităţii evaluării impactului ajutorului de stat asupra mediului concurenţial din R. Moldova.

Recent, Viorica Cărare a fost membru al Consiliului Științific la teza de doctor în drept „Măsurile organizatorico-juridice în privinţa entităţilor ce desfăşoară practici anticoncurenţiale (studiu comparat)”. Concluziile şi recomandările acestei lucrări au fost utilizate în procesul de elaborare a noii Legi a concurenţei.

Ea mai este autoarea a circa 100 de publicații în reviste naționale și internaționale, inclusiv monografii. Cărare s-a afirmat și în domeniul mass-media. Pe lîngă faptul că a fost membru al colegiilor redacționale a mai multe reviste economice, demnitarul a fost anterior redactor și prezentator al ciclului de emisiuni „Inițiere în management” la Radio Moldova.

De profesie economist, Viorica Cărare și-a început activitatea profesională la Universitatea de Stat a Moldovei, însă primii pași de lector i-a făcut la Academia de Studii Economice din Moldova, fiind șef al catedrei de Relații Economice Internaționale pînă în anul 2006. Mai tîrziu ea a fost numită în funcție de Director general al Institutului Național de Economie, Finanțe și Statistică și cea de Director general al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței. În 2013, ea a fost confirmată în funcția de Președinte a Consiliului Concurenței al R. Moldova, succesorul de drept al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței.

Adrian Pancu
Sursa:http://tribuna.md/2014/03/11/profesorul-universitar-viorica-carare-sefa-de-la-consiliul-concurentei-are-discipoli-in-domeniul-stiintei/