Noi tendințe ale cadrului normativ în domeniul concurenței și al ajutorului de stat discutate la Varșovia

Împreună cu colegii mei și alți participanți la conferința internațională „Cadrul normativ în domeniul concurenței și al ajutorului de stat Republica Moldova – Polonia și comunitatea europeană”, am discutat despre cadrul legislativ concurențial promovat de Consiliul Concurenței al Republicii Moldova vis-a-vis de cel promovat de Autoritatea de Concurența din Polonia. Accentele au fost puse pe experiența Republicii Moldova în implementarea Acordului de Asociere cu UE și acțiunile de promovare a politicii concurențiale și ajutorului de stat de la înființarea Consiliul Concurenței al Republicii Moldova în conformitate cu agenda și vectorul european a țării noastre.
Evenimentul a fost organizat de Instytut Allerhanda, în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și a găzduit reprezentanți ai autorităților publice, ai corpului diplomatic, ai mediului academic și ai asociațiilor de avocați. Printre participanții conferinței aș dori să-i menționez pe reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei – Dl. Havard AUSTAD și reprezentantul ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă – Vladislav NASTAS.
Astfel de evenimente mereu au un impact pozitiv datorită schimbului de experiență, promovînd noi parteneriate de colaborare în cadrul proiectelor europene.