LANSAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI CONCURENȚEI PENTRU ANUL 2014

Raportul de activitate al Consiliului Concurenței a fost lansat astăzi, 2 iunie a.c. Documentul conţine o trecere în revistă a celor mai importante realizări ale autorității, prin exemplificări de cazuri finalizate şi câștiguri de cauze în instanțe, care au efecte pozitive asupra bunăstării consumatorilor.
Totodată, în Raport sunt incluse modificările legislative propuse, direcţiile de reorganizare a Consiliului Concurenței în vederea consolidării instituționale, precum şi cele mai importante acțiuni privind promovarea culturii concurențiale în societatea noastră.
La eveniment au participat conducători de autorități publice naționale și de peste hotare, conducerea Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, reprezentați ai Delegației Uniunii Europene, ambasadori, oaspeți de onoare din străinătate, mediul de afaceri, precum și reprezentați ai societății civile.
În acest format, Consiliul Concurenţei a anunţat că proiectul Programului național în domeniul concurenței și al ajutorului de stat va intra în dezbatere publică în scurt timp. Cu referire la acest subiect, participanţii la eveniment au constatat că implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în partea ce ține de mediul concurențial, este posibilă doar printr-un efort masiv și conjugat al autorităților publice, al mediului de afaceri și al societății civile.
Raportul de activitate al Consiliului Concurenței 2014