Lansarea Raportului bianual privind activitatea Consiliului Concurenței

Marți, 3 iunie 2014, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a lansat Raportul bianual privind activitatea Consiliului pentru perioada 2012-2013.

Pentru Consiliul Concurenţei perioada 2012-2013 a avut o importanţă deosebită, reprezentând o etapă de tranziție în cadrul căreia  a avut loc reformarea cadrului legislativ şi instituţional din domeniul concurenţei. Aceasta s-a realizat prin adoptarea şi implementarea Legii concurenţei şi Legii ajutorului de stat dar și a legislației secundare (20 de regulamente), care are drept scop facilitarea punerii în aplicare a Legilor menţionate.

Odată cu modificarea cadrului legal din domeniu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei,  a fost reformată în Consiliul Concurenţei, care în prezent este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale și a cărei activitate se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Prin  Hotărârile Parlamentului privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, în perioada raportată, au fost numiți în funcție toți membrii Plenului Consiliul Concurenţei, organ colegial decizional, compus din 5 membri, inclusiv un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.

Totodată, etapa de tranziție s-a evidențiat prin fortificarea capacității instituționale a autorității de concurență, manifestată prin angajarea noului personal al Consiliului Concurenţei și pregătirea intensă a acestuia. Astfel, în perioada raportată, au fost organizate un șir de trening-uri și seminare pentru personalul nou angajat, dar și pentru specialiștii existenți.

Concomitent, cu activitatea de elaborare și implementare a noului cadru legislativ, Consiliului Concurenţei a efectuat acțiuni de prevenire și investigare a cazurilor de încălcare a legislației în domeniul concurenței. Astfel, în perioada de raportare au fost finalizate 63 de acțiuni de prevenire și contracarare a acțiunilor anticoncurențiale, precum și de cercetare a pieței, vizând cele mai importante domenii ale economiei.

În contextul dezvoltării unui climat economic atractiv şi echitabil, deschis pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor  a fost intensificată colaborarea cu autorităţile publice şi mediul de afaceri din Republica Moldova.

Pentru viitor, în vederea implementării direcţiilor strategice de activitate şi îndeplinirii angajamentelor Republicii Moldova din cadrul Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Consiliul Concurenței își pune ca sarcină realizarea următoarelor activităţi:

1.    Continuarea procesului de elaborare și promovare a cadrului legislativ național;

     2.    Continuarea bunei desfășurări a procesului de identificare și investigare a cazurilor de încălcare a legislației concurențiale pe principalele direcții de activitate;

     3.    Continuarea și intensificarea dialogului cu autoritățile publice pe diverse aspecte ce țin de probleme de ordin concurențial;

     4.    Promovarea dialogului cu întreaga societate;

     5.    Fortificarea parteneriatului cu statele membre ale Uniunii Europene.

Concomitent, Consiliul Concurenței va promova schimbul de experiență cu autoritățile de concurență din alte state prin participarea la rețelele internaționale de concurență și oferirea expertizei în domeniu.

Anul 2014 va fi un an important pentru activitatea Consiliului Concurenţei, având în vedere realizarea sarcinilor ce se referă la notificarea şi evidenţa ajutoarelor de stat, promovarea liberalizării şi dereglementării unor pieţe, dezvoltarea cooperării cu autorităţile publice centrale şi locale, consolidarea parteneriatului pe plan internaţional, fortificarea dialogului cu societatea în vederea creşterii culturii concurenţiale.