La discuții cu judecătorii

Am participat la un atelier de lucru cu judecătorii Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova și Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție din România, dedicat aplicării legislației concurențiale și ajutorului de stat în Republica Moldova, organizat la inițiativa Consiliului Concurenței. La acest eveniment, au fost discutate problemele, soluțiile, provocările și consecințele nerespectării legislației concurențiale și în domeniul ajutorului de stat, precum și rolul judecătorilor și beneficiile cetățenilor în urma acordării măsurilor de sprijin.
Am abordat problemele în aplicarea legislației concurențiale și ajutorului de stat în Republica Moldova: provocări și soluții. Totodată, în cadrul acestui atelier în calitate de experți au fost invitați: domnul MAXIM, Membrul Plenului Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, doamna MARIN, Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, România, doamna BUTACU, Directorul Direcţiei Juridic-Contencios a Consiliului Concurenţei din România, domnul PILAN, Inspector de Concurență al Consiliului Concurenței din România.
Participanții au avut ocazia să se implice activ în simularea unui caz de soluționare a unei cereri de anulare a deciziei de declarare a incompatibilității unui ajutor de stat, adoptată de Consiliul Concurenței.
Mă bucură faptul că ne-a reușit acest eveniment important, care a găzduit vorbitori cu mulți ani de experiență în domeniu, într-un format absolut genial și consider că va fi cât se poate de util pentru toți cei care au participat.
Astfel, a fost dat startul programului pentru judecători în cadrul proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității CEP II, prin intermediul Unității de Implementare.