Implementarea Legii cu privire la Ajutorul de Stat în rândurile APL-urilor Ialoveni

Vineri, 30 ianuarie 2015, Consiliul Concurenței, și Primăria orașului Ialoveni au organizat o ședință de lucru, cu participarea reprezentanților Consiliului raional Ialoveni, a Primăriei Ulmu și a Primăriei Hansca.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Primăriei orașului Ialoveni, și a avut drept scop promovarea unei colaborări eficiente cu furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat şi asistenţă de specialitate privind modalităţile acordării ajutorului de stat.

În acest context, experții Consiliului Concurenței au realizat o prezentare despre prevederile generale din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la Ajutorul de Stat. Ulterior, discuțiile s-au axat, pe exemplificări specifice ajutorului de stat acordat de către autorităților publice locale.

Totodată, a fost explicată procedura depunerii notificărilor și modalitatea de completare a formularelor. S-a discutat despre ajutorul de stat de minimis, ajutorul de stat ilegal și tipurile beneficiarilor ajutorului de stat.

Ca urmare, în vederea minimizării riscului de recuperare a ajutoarelor de stat ilegale, autoritatea de concurență și reprezentanţii autorităților publice locale prezente au convenit asupra unei colaborări eficiente, astfel încurajând crearea unui mediu concurenţial normal, ce constituie garanţia implementării cu succes a angajamentelor Republicii Moldova în domeniul concurenţei.