Dialog constructiv pentru o colaborare eficientă

Astăzi, 21 decembrie 2017,am avut o întâlnire cu reprezentanții business-ului la un mic dejun de afaceri „Business Breakfast”, organizat de Asociația Investitorilor Străini (FIA). În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte legate de legislația concurențială, formarea unui mediu concurențial loial, acțiuni de preîntâmpinare a practicilor anticoncurențiale ș.a. În special au fost discutate problemele identificate și recomandările publicate în capitolul dedicat concurenței din cea de-a V-ea ediții a „Cărții Albe 2017”, lansată recent.

Totodată, am menționat importanța faptului că mediul de afaceri este conștient de faptul că formarea și menținerea unui mediu concurențial loial reprezintă o misiune importantă, care poate fi asigurată doar prin eforturi comune depuse de mediul de afaceri și autoritățile statului, ceea ce va asigura echilibru și echitate în relațiile dintre agenții economici.