Delegația din Ucraina preia experiența Republicii Moldova în domeniul Ajutorului de Stat

Consiliul Concurenței susține, în perioada 16-17 martie 2015, un training privind implementarea Ajutorului de Stat pentru un grup de experți din Ucraina, aflați în vizită de lucru la Chișinău.

Din membrii delegației fac parte reprezentanții Comitetului Anti-monopol din Ucraina, ai Ministerului Dezvoltării Economice şi Comerţului, ai Ministerului Energiei și Combustibilului și ai Ministerului Finanțelor, dar și echipa de implementare a Proiectul UE „Armonizarea sistemului de achiziții publice din Ucraina la standardele UE „.

În cadrul acestui eveniment, experții Consiliului Concurenței al Republicii Moldova vor prezenta oaspeților din Ucraina evoluţia sistemului ajutorului de stat în Republica Moldova, reglementarea acestuia, procedurile de notificare, autorizare, monitorizare și raportare a ajutoarelor de stat etc. Participanții la training vor fi familiarizați cu privire la evidența și inventarul ajutorului de stat.

Totodată, experții autorității de concurență  din Republica Moldova vor împărtăși colegilor ucraineni experiența privind elaborarea și implementarea platformei  IT de raportare şi notificare a ajutorului de stat – (SIRASM).

Acest training este realizat în vederea continuării cooperării autorităților de concurență din Republica Moldova și Ucraina, privind îmbunătățirea capacității de aplicare a legislației specifice concurenței și ajutorului de stat.

În acest sens, în 2013 reprezentanții Consiliului Concurenței au participat la şedinţa comună a Autorităţii de Concurenţă din Ucraina şi deputaţilor Radei Supreme a Ucrainei, pentru a ajuta colegii ucraineni, la ajustarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat la acquis-ul comunitar, iar în 2014 au realizat o vizită de lucru  în calitate de promotor în aplicarea unui sistem absolut nou și inedit – SIRASM.