Consiliul Concurenței și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) lansează un proiect comun

La inițiativa Consiliului Concurenței, Banca Europeană de Dezvoltare și Reconstrucție (BERD) va contribui la implementarea unui Proiect de Asistență Tehnică.

Obiectivul acestui Proiect rezidă în realizarea unui studiu al pieții/sectoarelor economice  în care  achizițiile publice au o pondere considerabilă, în vederea identificării problemelor de ordin concurențial și a elaborării recomandărilor relevante pentru soluționarea acestora.

La etapa inițială, în perioada 20-22 ianuarie 2015, experții din partea BERD au realizat un studiu cu scop de informare, la Chișinău, în cadrul căruia au fost organizate întrevederi cu autorități publice și din sectorul privat în vederea explorării a trei domenii: farmaceutic, transportului public și construcțiilor civile.

În această ordine de idei, în scopul colectării informației relevante pentru o analiză ulterioară mai detaliată Consiliul Concurenței a organizat interviuri cu  reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, ai Ministerului Sănătăţii, cu reprezentanţii societăţii civile, ai Biroului Naţional de Statistică, ai patronatelor, ai Agenţiei Medicamentului și Agenţiei Achiziţii Publice.

Ca urmare a acestor interviuri, experții BERD vor  identifica sectorul dominat de probleme concurențiale majore și vor elabora recomandări relevante.

De asemenea, în cadrul aceluiaşi Proiect, Consiliul Concurenţei va beneficia de suportul BERD în vederea fortificării capacităţilor sale prin instruirea oficialilor în domeniul achiziţiilor publice.