Consiliul Concurenței la ședința în plen a Parlamentului

Consiliului Concurenței a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2014 și Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011 – 2013, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, din 25 martie 2016.

Conform prevederilor legislației în domeniu, Consiliul Concurenţei întocmeşte anual raportul privind activitatea, care  este prezentat Parlamentului până la data de 1 iunie și raportul privind ajutoarele de stat acordate, pe care îl prezintă Guvernului şi Parlamentului.

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014 a fost prezentat publicului larg în cadrul unui eveniment internațional desfășurat în data de 2 iunie 2015, la care au participat conducători de autorități publice naționale și de peste hotare, conducerea Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, ambasadori, oaspeți de onoare din străinătate, mediul de afaceri, precum și reprezentanți ai societății civile.

Ulterior, raportul menționat a fost susținut în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare economie, buget şi finanţe din 1 decembrie 2015.

Menționăm că ambele rapoarte au fost publicate pe pagina web a Consiliului Concurenței și pot fi accesate  la adresele:

http://www.competition.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=1341&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-anuale/Raportul-privind-activitatea-Consiliului-Concurentei-2014

http://www.competition.md/lib.php?l=ro&idc=51&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-ajutor-de-stat&