Comunicatul privind Conferinţa Internaţională “Noi oportunităţi concurenţiale prin prisma implementării politicii ajutorului de stat”

La data de 01 iulie 2014, Consiliul Concurenței, cu suportul Băncii Mondiale, a organizat Conferința Internaţională cu genericul „Noi oportunităţi concurenţiale prin prisma implementării politicii ajutoarelor de stat”, în cadrul căreia a fost lansat Sistemul informaţional „Registrul ajutoarelor de stat din Moldova” (SIRASM).

Acest sistem, elaborat cu suportul Băncii Mondiale, va contribui la eficientizarea proceselor de notificare și raportare a ajutoarelor de stat: reducerea perioadei de examinare a notificărilor , înregistrarea datelor privind furnizorii, beneficiarii și măsurile de ajutor de stat, monitorizarea banilor publici, etc.

Principiile de funcționare a Registrului ajutorului de stat rezidă în asigurarea transparenţei la iniţierea şi acordarea ajutoarelor de stat, evidenţa integrată a ajutoarelor de stat și accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind ajutoarele de stat.

“Implementarea acestui sistem informațional este un prilej de mândrie pentru noi toți, fiind primul proiect de așa nivel, SIRASMul va contribui la eficientizarea utilizării resurselor din bugetul de stat prin instituirea unui sistem de notificare, monitorizare şi raportare a măsurilor de ajutor de stat on-line, care va permite fiecărui furnizor de ajutor de stat să completeze formularele în format electronic”, – a menționat Viorica CĂRARE Președintele Consiliului Concurenței al Republicii Moldova .

Această conferință a reunit factori de decizie de nivel înalt din țară, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi în aplicarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în special reprezentanţi ai furnizorilor de ajutor de stat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, cât şi reprezentanţi ai partenerilor strategici de dezvoltare externi, numărul participanților atingând circa 170 de reprezentanți.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a participat la acest proiect în calitate de partener în elaborarea SIRASMului. În acest sens, Dl. Pavel FILIP, Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,  a specificat în cuvântul său de salut importanța acestui  sistem, care  va contribui la asigurarea transparenţei, accesului la informaţiile relevante din domeniul ajutorului de stat și colaborării eficiente între furnizorii de ajutor de stat şi Consiliul Concurenţei, precum şi la adaptarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia Uniunii Europene.

Cu un cuvânt de salut s-a adresat participanților, reprezentantul Băncii Mondiale, Dna  Lily  BEGIASHVILI,  Şef  al  Proiectului  Climatul  Investiţional  din  Moldova, Servicii de consultanţă investiţionale, Banca Mondială, IFC.

Comisia Europeană  a fost reprezentată de dl. Nicola PESARESI, Șef al Departamentului Politică şi Controlul Ajutorului de Stat, Comisia Europeană, care a venit cu o prezentare despre “Tendințele actuale în Uniunea Europeană referitor la pachetul de modernizare  a ajutoarelor de stat”

Totodată, în cadrul conferinței au fost discutate căile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat, și în special rolul autorităților publice în acest  proces.  În acest context, a fost prezentat exemplul Primăriei Municipiului Chișinău, Dna Raisa  COTOROBAI, Şef  al Secţiei Audit Intern, specificând necesitatea gestionării fondurilor publice prin prisma bunei guvernări –  cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, legalitate și echitate, etică și integritate.

Dl. Vitalie GĂRGĂUN, Administrator al Incubatorului de Afaceri din Leova a prezentat activitatea incubatorului și a remarcat în cadrul discursului facilitatea în utilizare și aplicare a instrumentelor de raportare a ajutoarelor de stat.

Totodată,  participanții la conferință au profitat de ocazia pentru a face cunoștință cu experiența Croaței privind punerea în aplicare a unui program de ajutor de stat pentru a reduce la minimum denaturarea concurenței prezentat de dna Marijana Liszt,  Avocat, POSAVEC, RAŠICA & LISZT din Croaţia.

Eficiența și utilitatea registrului, au fost apreciate de toți participanții la eveniment, în special fiind remarcate facilitatea utilizării și accesibilitatea Sistemului.

Pe final, Dna Viorica CĂRARE a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale, pentru deschiderea și  promptitudinea de care au dat dovadă, dar mai ales pentru suportul acordat de Bancă în realizarea acestui proiect.  Totodată, Președintele Consiliului Concurenței a menționat necesitatea consolidării eforturilor întru valorificarea și implementarea legislației cu privire la ajutorul de stat