Ati fost taxat la un preț mai mare decât alți furnizori pentru același produs? Vi s-au impus taxe suplimentare în comparație cu alți clienți pentru același serviciu de către o întreprindere dominantă? Autoritatea de concurență poate amenda aplicarea de către o anumită entitate a unor tarife diferențiate pentru același serviciu?

274574520_4569783983145008_8868247973491892931_n În conformitate cu normele concurențiale, „aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial” poate constitui o practică abuzivă de către o întreprindere cu poziție dominantă!
Din Jurispridența Europeană: Serviços de Comunicações e Multimédia SA (denumită în continuare „MEO”) a formulat o plângere împotriva GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes Ou Executantes (Cooperativa de Gestiune a Drepturilor Artiștilor Interpreți sau Executanți, Portugalia) (denumită în continuare „GDA”) ca urmare a unui pretins abuz de poziție dominantă în domeniul drepturilor conexe dreptului de autor al artiștilor interpreți sau executanți.
Între anul 2008 și anul 2014, GDA a aplicat trei tarife diferite furnizorilor (printre care si MEO) în cadrul ofertei de servicii cu ridicata. Între anul 2010 și anul 2013, GDA a aplicat aceste tarife în mod simultan.
Astfel, comportamentul GDA rezultă a fi unul abuziv în raport cu furnizorii. GDA este o societate cooperativă de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor și interpreților, non-profit, al cărei obiect de activitate este gestionarea drepturilor conexe drepturilor de autor ale membrilor săi și ale membrilor organismelor omoloage străine, cu care GDA a încheiat un contract de reprezentare și/sau de reciprocitate.
În acest context, GDA are ca activitate principală perceperea de redevențe provenite din exercitarea drepturilor conexe și din distribuirea acestor sume titularilor. Deși nu dispune de un monopol legal, aceasta este în prezent singurul organism care își desfășoară activitatea în Portugalia însărcinat cu gestionarea colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor.
Printre întreprinderile care utilizează repertoriul membrilor GDA sau chiar al membrilor organismelor analoage străine cu care GDA a încheiat contracte de reprezentare sau de reciprocitate se numără persoanele care furnizează oferte consumatorului serviciului de transmitere a semnalului de televiziune și a conținutului său, în schimbul plății unei anumite sume.
MEO, care este unul dintre acești furnizori, client al GDA, a subliniat că GDA practica prețuri excesive în ceea ce privește aplicarea drepturilor conexe ale artiștilor interpreți și executanți și că, în plus, aceasta din urmă aplica condiții inegale între ea și un alt client, NOS Comunicações SA (denumită în continuare „NOS”) pentru aceleași servicii.
În concluzie, partenerilor comerciali ai unei întreprinderi aflate în poziție dominantă li se va cauza un dezavantaj concurențial în sensul articolului 102 al doilea paragraf litera (c) TFUE atunci când aplicarea unor condiții inegale la prestații echivalente aduce atingere poziției concurențiale a unora dintre acești parteneri comerciali în raport cu alții și atunci când, în consecință, aceasta denaturează concurența între partenerii comerciali favorizați și partenerii comerciali defavorizați.
Constatarea existenței unui dezavantaj concurențial presupune constatarea unei denaturări a concurenței între părțile în cauză pe piața relevantă distincte de simpla diferență de tratament eventual constatată. Analiza preconizată nu trebuie să se rezume la un simplu exercițiu formal de deducție automată, întemeiat pe prezumții de fapt sau de drept, ci implică o examinare concretă a tuturor circumstanțelor speței. Pot fi luate în considerare în special, dar nu exclusiv natura și importanța diferențierii tarifare în litigiu, precum și structura costurilor întreprinderilor afectate.
Echipa BAA ”Cărare Viorica & Partners” oferă Consultanță Juridică și Economică și Reprezintă interesele Clienților în Instanțele de Judecată de toate nivelele, cât și în fața Autorităților Publice Centrale și Locale.
Contactați-ne prin intermediul paginii publice („trimite mail”, „trimite mesaj”, www.vioricacarare.md) sau la:
telefon mobil – +37378532923;
telefon fix (fax) – 026880777; avocat.carare@gmail.com;
Paginile de Facebook și Instagram –
Cărare Viorica.