A fost semnat Acordul de cooperare bilaterală între Consiliul Concurenţei şi ANRCETI

Vineri, 18 iulie 2014, Doamna Viorica CĂRARE, Preşedintele Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova şi Domnul Grigore VARANIȚA, Directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) au semnat un Acord de cooperare.

Acordul a fost semnat în cadrul întrevederii bilaterale a Președintelui Consiliului Concurenţei și membrilor Plenului Consiliului Concurenţei cu conducerea ANRCETI. El stabileşte cadrul de cooperare între cele două instituţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege părţilor şi sporirii eficienţei acţiunilor lor, corelate obiectivelor specifice urmărite de fiecare parte potrivit legii.

La reuniune responsabili din cadrul ANRCETI şi Consiliului Concurenţei au discutat aspecte legate de cadrul actual de cooperare între cele două instituţii, de modalităţile de intensificare a relaţiilor de colaborare şi de utilizare a instrumentelor de cooperare prevăzute în acordul semnat de părţi.

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Grigore VARANIŢA a declarat că ANRCETI este interesată în consolidarea relaţiilor de cooperare  cu autoritatea pentru protecţia concurenţei şi mizează mult pe sprijinul acesteia în promovarea actelor de reglementare stimulatorii pentru dezvoltarea pieţei de comunicaţii electronice şi asigurarea concurenţei loiale pe această piaţă. Am convingerea că eficientizarea comunicării şi a schimbului de informaţii între părţi, desfăşurarea consultărilor reciproce asupra problemelor de interes comun vor fi de un real folos pentru ambele instituţii, a subliniat directorul ANRCETI.

La rândul său, Preşedintele Consiliului Concurenţei, Viorica CĂRARE, şi-a exprimat încrederea că   acordul semnat astăzi va impulsiona relaţiile de colaborare cu ANRCETI, relaţii care în ultimii ani au cunoscut o dezvoltare continuă. Ea a menţionat importanţa conlucrării eficiente între cele două instituţii în scopul prevenirii şi descurajării practicilor anticoncurenţiale pe piaţa de comunicaţii electronice.

Scopul principal al acordului de colaborare între Consiliul Concurenţei şi ANRCETI constă în stimularea activităţilor de cooperare privind asigurarea aplicării eficiente a legislaţiei din domeniul concurenţei în vederea prevenirii şi descurajării practicilor anticoncurenţiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.  Acordul  prevede promovarea schimbului de informaţii şi documente de specialitate între părţi, colaborarea la efectuarea studiilor şi analizelor de piaţă, desfăşurarea consultărilor reciproce asupra problemelor curente apărute în legătură cu punerea în aplicare a legislaţiei din domeniile de competenţă a celor două instituţii.

Pe final, conducătorii autorităților publice și-au exprimat convingerea că semnarea Acordului de colaborare va contribui la coordonarea eforturilor în vederea asigurării respectării legislaţiei concurenţiale, promovării concurenței, prevenirii şi descurajării practicilor anticoncurenţiale, inclusiv în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei.

Colaborarea dintre Consiliul Concurenţei şi alte autorităţi de reglementare, inclusiv ANRCETI, se efectuează conform delimitării de funcţii şi atribuţii date prin lege pe baza următorului principiu: organele de reglementare acţionează ex ante (anterior) în sectorul reglementat, iar Consiliul Concurenţei acţionează ex post (ulterior) pentru asigurarea concurenţei, aplicând legislaţia concurenţială asupra tuturor relaţiilor din economia naţională ce cad sub incidenţa Legii concurenţei.