A fost semnat Acordul de cooperare bilaterală între Consiliul Concurenţei şi AGEPI

La 27 iunie 2014, Viorica Cărare, Preşedintele Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova şi Lilia Bolocan, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală au semnat un Acord de cooperare.

Acordul a fost semnat în cadrul întrevederii bilaterale a Președintelui Consiliului Concurenţei și membrilor Plenului Consiliului Concurenţei cu conducerea AGEPI.

Semnarea Acordului de către cele două părţi va contribui la consolidarea şi eficientizarea relaţiilor de colaborare dintre aceste două instituţii în scopul asigurării aplicării şi respectării legislaţiei naţionale în domeniile de activitate ale instituţiilor.

Totodată, documentul semnat prevede colaborarea între Consiliul Concurenţei şi AGEPI în procesul de efectuare a studiilor şi analizelor de piaţă, în vederea cunoaşterii cât mai exacte a pieţelor din domeniile de interes comun; în asigurarea aplicării eficiente a legislaţiei din domeniul concurenţei; în vederea prevenirii şi descurajării practicilor anticoncurenţiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei; consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu punerea în aplicare a legislaţiei din domeniile de competenţă a celor două părţi, etc.

Conducătorii ambelor instituţii si-au exprimat convingerea că semnarea Acordului de colaborare va contribui la coordonarea eforturilor în vederea consolidării sistemului naţional de protecţie şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirii şi descurajării practicilor anticoncurenţiale, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale